štúdia ovládania mobilného elektronického prístroja pomocou dotykovej obrazovky
koordinácia on-line projektu „Unified messaging“ študentov dizajnu STU a Purdue University (USA)
Analýza orientačného systému pre objekt Europa Shopping Center v Banskej Bystrici - smerovky, orientačné plány, parkoviská, vstupy... Konzultácie pri dizajne - zohľadnenie čitateľnosti; stanovenie cieľov, obsahu a smerov navigácie; umiestnenie a technický koncept realizácie
Adaptácia korporátneho dizajnmanuálu informačného systému spoločnosti VINCI pre 7 parkovísk na Slovensku /Bratislava, Košice/